POKÓJ
BEZPIECZEŃSTWA

Safe room jest miejscem ucieczki, znajdującym się w Twoim obiekcie, w którym masz możliwość zawiadomienia służb ratunkowych i schronienia się przed włamywaczami do czasu przyjazdu służb. Większość osób prawdopodobnie zna safe roomy tylko z filmów.

Pokoje bezpieczeństwa – ze względu na swoje amerykańskie pochodzenie zwane także jako „panic room“ lub „safe room“ są instalowane w Niemczech dopiero od około dziesięciu lat, a więc od emisji związanego z tym filmu kinowego. Pomieszczenia te znajdują się we wnętrzu budynku i zapewniają ochronę mieszkańcom w przypadku pojawienia się włamywaczy w ich domu.

SAFE ROOM: "POKÓJ BEZPIECZEŃSTWA" WE WŁASNYM DOMU LUB W FIRMIE.

W NIEMCZECH SAFE ROOMY ZYSKUJĄ NA ZNACZENIU

Należy zauważyć, że wprawdzie liczba włamań gwałtownie nie rośnie, jednak znacznie wzrosła skłonność włamywaczy do stosowania przemocy i niestety coraz więcej osób doznaje znacznych fizycznych obrażeń, niekiedy ma to bardzo poważne skutki. Aby temu przeciwdziałać, budowane są coraz częściej pokoje schronienia (tzw. panic room). Można je zaprojektować zarówno w nowym budownictwie jak i w już istniejących nieruchomościach.

CEL POKOI BEZPIECZEŃSTWA

Pokój bezpieczeństwa posiada bardzo duży poziom ochrony mechanicznej. Takie mocne zabezpieczenie daje służbom interwencyjnym (policji, firmie ochroniarskiej) niezbędny czas na dojazd do obiektu i umożliwia uratowanie mieszkańców z sytuacji awaryjnej bez narażania życia lub zdrowia. W zależności od położenia obiektu konieczne jest opracowanie różnych klas ochrony zabezpieczenia mechanicznego.

WYPOSAŻENIE POKOJU BEZPIECZEŃSTWA

Safe room jest częścią całej koncepcji bezpieczeństwa i uzupełnia pozostałe środki bezpieczeństwa. Mieszkańcy budynku powinni znaleźć w nim schronienie na wypadek dostania się do budynku włamywaczy, porywaczy czy innych nieuprawnionych osób. Pokoje bezpieczeństwa zazwyczaj różnią się od siebie w zależności od posiadanych funkcjonalności, a tym samym od posiadanej technologii bezpieczeństwa. Niektóre pokoje bezpieczeństwa mają zaledwie kilka metrów kwadratowych i zawierają powierzchnię do siedzenia i środki komunikacji. Z reguły pobyt w pokoju bezpieczeństwa trwa tylko kilka minut. W przypadku wyższych klas bezpieczeństwa pokoje bezpieczeństwa są wyposażone w odpowiednie urządzenia, odporne na ataki wybuchowe, gazowe, z użyciem broni biologicznej etc.

SKARBIEC I POKÓJ BEZPIECZEŃSTWA W JEDNYM

Ponadto istnieje możliwość połączenia funkcji skarbca z funkcją pokoju bezpieczeństwa. W ten sposób możesz w bezpiecznym miejscu zamknąć wartościowe przedmioty, ale także w razie niebezpieczeństwa schronić się w skarbcu, zamknąć go od wewnątrz i tym samym wykorzystać go jako pokój bezpieczeństwa.