TECHNOLOGIA SYGNALIZACJI
POŻARU

Każdego roku w pożarach w Niemczech ginie ponad 600 osób, blisko 6000 osób przeżywa pożar doznając przy tym długotrwałych obrażeń. Wczesne wykrycie pożaru i niezawodny system alarmowania – to zadanie systemu sygnalizacji pożaru. System sygnalizacji pożaru wykrywa pożar zanim nastąpi zagrożenie dla ludzi i zniszczenie mienia, alarmuje zagrożone osoby i mobilizuje jednostki straży pożarnej do podjęcia interwencji.

Systemy sygnalizacji pożaru ratują życie – właśnie z tego powodu szczególnie ważna jest współpraca z kompetentnym partnerem. Firma Scutum Deutschland GmbH jest certyfikowana zgodnie z DIN 14675 (wszystkie fazy), VdS i BHE i także w tym obszarze kładzie szczególny nacisk na stałe dokształcanie i doskonalenie zawodowe.

KAŻDEGO ROKU PONAD 600 OSÓB GINIE PODCZAS POŻARU!