TECHNOLOGIA
WIDEO

Technologia wideo zyskuje na znaczeniu w nowoczesnych koncepcjach bezpieczeństwa. Po pierwsze technologia wideo staje się coraz bardziej kompaktowa i wydajniejsza, z drugiej strony może przejmować zadania, które wcześniej były zarezerwowane tylko dla ludzkiego oka. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu nowoczesnych kamer, inteligentnych analiz wideo i systemu zarządzania nagraniami wideo w połączeniu z naszym zdalnym serwisem.

Kluczową rolę w zdalnym monitorowaniu wideo pełni tutaj Centrum Alarmowe i Serwisowe, które pełni funkcję niejako wirtualnego oka obserwującego Twój obiekt. Przeszkoleni specjaliści przez całą dobę - 365 dni w roku dbają o to, aby każde zgłoszenie pochodzące z Twojego systemu było przetwarzane w czasie rzeczywistym, np. w celu nawiązania rozmowy z osobami po drugiej stronie kamery oraz wdrożenia ukierunkowanych działań interwencyjnych. Pozwala to na rozpoznawanie i zapobieganie szkodom jeszcze przed ich powstaniem.

ZDALNE MONITOROWANIE WIDEO Z MOŻLIWOŚCIĄ NAWIĄZANIA ROZMOWY ZE SPRAWCĄ!