USŁUGI PROJEKTOWANIA
CAD

Dzięki wewnętrznym działom projektowania CAD możemy sporządzić wszelkie plany bezpieczeństwa w ścisłej współpracy z urzędami i zarządcami budynków, wnioskowane dobrowolnie lub na podstawie koncepcji ochrony przeciwpożarowej. Możemy wykonać dla Ciebie np. wysokiej jakości mapy umieszczenia czujników dla straży pożarnej we wszystkich formatach zgodnie z aktualnie obowiązującą normą DIN 14675 lub Twoimi wytycznymi.

Plany dróg ewakuacyjnych i ratunkowych są wymagane przez przepisy prawa budowlanego, rozporządzenie o miejscach pracy, a także przepisy branżowych zakładów ubezpieczeń wypadkowych i są sporządzane w zależności od wielkości budynku w skali w formacie od A4 do A0. Nasze portfolio usług CAD uzupełniają plany interwencji straży pożarnej wg DIN 14095 oraz dokumentacja systemów.