ZARZĄDZANIE
ZAGROŻENIAMI

Systemy zarządzania zagrożeniami mogą przekształcić złożone procesy zapewnienia bezpieczeństwa Twojej firmy w łatwy w obsłudze, skuteczny i kontrolowalny proces. Te nadrzędne systemy łączą różne systemy bezpieczeństwa w jeden system. Dzięki temu np. systemy sygnalizacji pożaru, systemy sygnalizacji włamania i systemy wideo mogą zostać połączone w jeden system.

Zapewnienie bezpieczeństwa wymaga zastosowania szeregu skutecznych środków i procedur. W sytuacji awaryjnej szybka ewakuacja danego budynku czy terenu oraz podjęcie odpowiednich środków zaradczych mają kluczowe znaczenie dla ratowania ludzkiego życia i mienia.

Zastosowanie systemu zarządzania zagrożeniami, pomimo całej złożoności, pozwala na stworzenie środowiska przyjaznego dla użytkownika. Dzięki stworzeniu indywidualnych koncepcji, obejmujących plany budynków i indywidualne plany działania, można dostosować specjalnie do użytkownika i tym samym znacznie ułatwić obsługę urządzeń i przetwarzanie zaistniałych zdarzeń (sygnalizacja ognia, alarm włamaniowy, wyszukiwanie w archiwum nagrań wideo).